Välj en sida

Din guide till fakturaköp

fakturaköpsguiden

Din guide till fakturaköp: Allt om att sälja fakturor

Det är inte svårt att skicka ut en faktura och att ta emot betalningen. Därför väljer många företagsränta i början att sköta hanteringen av kundfakturor på egen hand. Men det finns mycket att tjäna på att sälja fakturor till ett factoringbolag. Genom fakturaköp kan ni bland annat få betalt fortare och slipper dessutom driva in fordringarna av era kunder. I denna guide går vi igenom allt ni behöver känna till om denna finansieringsform!

Fakturaköp innebär att sälja fakturor

Fakturaköp är ett begrepp som betyder att ert företag kan sälja fakturor. Köparen av fakturorna är ett factoringbolag som specialiserar sig på att köpa kundfakturor av företag som ert. Fördelen med detta är att ni snabbt och enkelt kan finansiera er verksamhet och stärka företagets kassaflöde. Detta genom att “hacka” betalningen av era fakturor – pengarna kommer direkt istället för om 30, 60 eller till och med 90 dagar!

Vad factoringbolaget tjänar på detta är att de tar ut en liten avgift på fakturabeloppet. Vanligtvis rör det sig enbart om ett fåtal procent. Det betyder att ert företag fortfarande får lejonparten av beloppet utbetalat till ert konto. Dessutom kommer betalningen att ske betydligt mer skyndsamt än om ni skulle behöva vänta på er kunds betalning.

Med detta sagt kan försäljningen av kundfakturor gå till på två olika sätt: med eller utan regress. Nedan kan du läsa dig till vad som menas med de bägge begreppen fakturaköp utan regress och fakturaköp med regress. Därefter går vi även igenom begreppet fakturabelåning.

Om fakturaköp utan regress

Vid ett fakturaköp utan regress tar det factoringbolag som ni använder er av över hela risken för betalningen av fakturan. Därmed är factoringbolagen ofta striktare när det kommer till att bedöma er kunds kreditvärdighet och att ta på sig denna risk. Detta alternativ erbjuds generellt sett endast om er kund bedöms ha en väldigt god betalningsförmåga.

Att sälja fakturor genom ett fakturaköp utan regress är ett utmärkt sätt att stärka kassaflödet och få tillgång till likvida medel!

Om fakturaköp med regress

Vid ett fakturaköp med regress går ni också med på att sälja fakturor till ett factoringbolag. Men här görs transaktionen istället med en regress. Det betyder att factoringbolaget inte tar på sig kreditrisken utan den ligger istället kvar hos ert företag. Det innebär samtidigt att ribban läggs lite lägre men er kund behöver fortfarande vara kreditvärdig.

Fakturabelåning – ett alternativ till att sälja fakturor

Fakturabelåning är ett alternativ till fakturaköp. Här lånar ni helt enkelt pengar mot en säkerhet i form av era kundfakturor. Detta är med andra ord mer att betrakta som ett lån än något annat. Likt när ni väljer att sälja fakturor får ni dock snabbt tillgång till pengarna och kan använda dem för olika ändamål i er verksamhet.

Den viktiga skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning är att det sistnämnda är just ett lån. Men i övrigt är alltså skillnaderna små och alla dessa finansieringsformer har sina fördelar och nackdelar.

Därför bör ni överväga att sälja fakturor

Det finns flera goda skäl att sälja fakturor. Ni bör bland annat överväga att använda finansieringsformen fakturaköp av dessa anledningar:

  • långa betalningstider

  • kunder som dröjer länge med att betala sina fakturor

  • oförutsedda utgifter.

Nedan går vi igenom dessa skäl mer ingående!

Långa betalningstider

I företagsvärlden är det vanligt att sätta förfallodatum 30, 60 eller till och med 90 dagar från fakturadatum. I vissa branscher förekommer till och med längre betalningstider än 90 dagar. Det innebär att era kunder kan använda era produkter eller tjänster under denna tid innan de slutligen betalar. Detta medför såklart en lång väntetid innan betalningen till slut trillar in på företagskontot.

Om ni ofta väntar en månad eller två på betalning bör ni överväga att sälja fakturor. För genom fakturaköp kan ni sälja era kundfakturor till ett factoringbolag. Ni kan då få betalt redan samma dag eller nästkommande arbetsdag. Detta istället för att behöva vänta ända till förfallodatumet innan betalningen kommer er tillhanda. De pengar som ni får in kan ni använda för att finansiera lönekostnader och andra utgifter i ert företag.

Kunder som dröjer länge med att betala sina fakturor

Vissa kunder tar av olika skäl lite längre på sig att betala sina fakturor än vad andra gör. I vissa fall kanske ni inte ens får betalt innan förfallodatum har passerat. Detta sätter såklart ert företag under stor ekonomisk press. För ju längre ni tvingas vänta på betalningen för er produkt eller tjänst, desto sämre blir ert kassaflöde. När kassaflödet blir en flaskhals får ni i sin tur svårare att betala löner och andra kostnader.

För att avhjälpa detta problem kan ni dra nytta av den möjlighet som fakturaköp medför. Ni kan sälja fakturor och få betalt mer eller mindre omedelbart. Det betyder att ni inte längre behöver hamna i en ekonomiskt dålig sits på grund av kunder som dröjer alltför länge med sina betalningar.

Oförutsedda utgifter

Alla företag drabbas med jämna mellanrum av oförutsedda utgifter. En ekonomisk knipa kan uppstå om ni får utgifter som ni inte har räknat med och samtidigt har ett ansträngt kassaflöde. Det kan till exempel vara så att ett av företagets fordon är i behov av omfattande reparationer eller att maskiner som är viktiga för verksamheten behöver bytas ut.

Ni har då några olika alternativ: att försöka få era kunder att betala sina fakturor fortare, att ta ett företagslån eller att sälja fakturor till ett factoringbolag. Fakturaköp är generellt sett det bästa alternativet för de flesta företag som finner sig i en situation som denna. När ni väljer detta sätt att finansiera de oförutsedda utgifterna blir kostnaderna inte längre lika svåra att hantera. Ni kan fortfarande betala era löner samt köpa nya lagervaror och dylikt utan att ert företag behöver skuldsätta sig.

Möjligt att belåna eller sälja fakturor hos Qred

Qred är ett factoringbolag som erbjuder såväl fakturabelåning som fakturaköp. Hos oss kan ni sälja fakturor och genast få betalt för dessa istället för att behöva vänta tills era kunder betalar. Ovan kan ni se vilka några av de viktigaste fördelarna med detta är.

Kontakta oss redan idag för att diskutera ert behov av fakturaköp eller fakturabelåning!

Du kan räkna med oss!

Finansinspektionen

Qred är registrerat hos finansinspektionen

 

BankID

Vi använder oss av BankID för en snabb och säker identifiering.

Småföretagarnas

Småföretagarnas Riksförbund är en organisation för svenska småföretagare.

Vanliga frågor och svar

Hur funkar ett fakturaköp?

Fakturaköp funkar på följande sätt, ett factoringbolag köper kundens faktura vilket leder till att kunden får betalt fortare. Vanligtvis får kunden pengarna inom en arbetsdag. På detta viset kan kunden fortsätta ha ett starkt kassaflöde i företaget och inte påverkas av de 30, 60 eller 90 dagars utställda fakturorna.

Vad krävs för att sälja en faktura?

För att du skall kunna sälja en faktura behöver fakturamottagaren vara kreditvärdig, fakturan får inte förfallit, leveransen är utförd samt att företaget är svenskregistrerat.

Kan jag sälja enstaka fakturor oavsett belopp?

Ja, du väljer givetvis själv vilka fakturor samt hur många fakturor ni önskar sälja.

           

Qred Factoring AB
559221-0180
Tulegatan 15
113 53 Stockholm
 Kontakta oss
010-138 83 53 
factoring@qred.com

Copyright 2020 - Qred Factoring AB, All rights reserved.

ekonomibloggar.nu