Fakturaköpsguiden

Vi på Qred Factoring har en enkel affärsidé. Vi anser att finansieringslösningar för företag inte behöver vara krångliga. Därför har vi utvecklat en verksamhet där vi erbjuder flera praktiska företagstjänster, från fakturaköp och fakturabelåning till företagslån.
Det bästa av allt är att vi inte har några bindningstider, månadsavgifter eller andra dolda avgifter. Vi anger tydligt vilka villkor som gäller och vad en tjänst kommer att kosta.

Vi kontaktar dig


Fyll i ert telefonnummer i våran chatt så ringer en av våra finansiella rådgivare omgående och lyssnar på era behov, oftast inom 30 minuter alla dagar i veckan.

RING MIG
Fakturaköp

Med tjänsten Fakturaköp kan du låta oss köpa dina fakturor, på så sätt får du betalt för fakturorna omedelbart. Vi köper fakturor för upp till 99 % av värdet.

Villkor Fakturaköp

- Ränta från 1%

- Inga bindningstider

- Inga startavgifter

- Vi tar hela risken

- Utbetalning inom 24 h

Fakturaköp med regress

Fakturaköp med regress innebär att Qred köper fakturan men att fakturarisken fortsatt är fakturautställarens då Qred kan vända tillbaka fordran om fakturan är fortsatt obetald efter dubbla fakturatiden, dvs. 30 dagar vid 30 dagars fakturatid.

Fakturaköp utan regress

Fakturaköp utan regress innebär att Qred tar över kreditrisken för en faktura samt finansieringar hela fakturabeloppet exkl. fakturaköpsavgiften. Qred tar hela risken ifall gäldenären (slutkunden) inte kan betala.

FakturaköpVad är fakturaköp?
Genom att sälja sina kundfakturor till ett finansbolag slipper det säljande företaget att vänta till slutet av månaden eller längre för att få in kapital som är bundet i kundfakturor. Finansbolaget tar därmed över ansvaret för fakturorna och hanterar utskick till kund. Om kunden inte betalar är det finansbolagets uppgift att skicka ut påminnelser och inkassokrav. Lösningen medför en rad olika fördelar för säljaren men innebär inte någon förändring för kunden vad gäller betalningsvillkor eller avtal. Det säljande företaget får vanligtvis 95-98 % av fakturans värde beroende på faktorer som säljarens och kundens kreditvärdighet, fakturabelopp och antalet fakturor som företaget vill sälja. Fakturaköp är en flexibel lösning som används av både stora och små företag.


Fördelarna med fakturaköp
Med hjälp av fakturaköp får det säljande företaget snabbt loss kapital som annars skulle vara bundet i kundfakturor. Detta förbättrar företagets likviditet eftersom att det slipper vänta i 30, 60 eller 90 dagar på att kunden ska betala, vilket annars är en bidragande faktor till likviditetsproblem trots att verksamheten är lönsam i grunden. Fakturaköp ger alltså säljaren en möjlighet att driva, utveckla och expandera sin verksamhet i en högre takt. Då finansbolaget övertar fakturorna vid fakturaköpet slipper säljaren oroa sig för kunder som betalar sent eller inte alls. Det bidrar även till att säljaren får en mer renodlad balansräkning som blir lättare att värdera för banker och investerare.

En annan fördel med lösningen är att säljaren får möjlighet att koncentrera sig på att utveckla sin verksamhet istället för att lägga tid och resurser på det administrativa arbetet som rör fakturering. Särskilt mindre och nystartade företag saknar ofta de volymer som krävs för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att anställa administrativ personal eller underhålla IT-system för hantering av fakturor, påminnelser och kravflöden. Därför blir fakturaköpet en investering ur flera olika perspektiv, då säljarens likviditet förbättras samtidigt som tid och resurser kan läggas på att utveckla affärsidén.


Fakturaköp med eller utan regress?
Det finns två olika typer av fakturaköp, med eller utan regress. Regress handlar om rätten att återlämna fakturan till säljaren om kunden i slutändan inte betalar. Fakturaköp med regress innebär alltså att säljaren tar på sig ansvaret för fakturan om kunden inte betalar. Fakturaköp utan regress innebär att finansbolaget tar på sig ansvaret.


Skillnaden mellan fakturabelåning och fakturaköp
Fakturabelåning är en betalningslösning som innebär att det säljande företaget belånar sina kundfakturor hos ett finansbolag mot större delen av fakturabeloppet (vanligtvis mellan 70-95 %). Finansbolaget fakturerar kund som blir informerad om fakturans administrativa överlåtelse. Resten av beloppet får säljaren tillbaka när kunden har betalat. Skillnaden mellan fakturabelåning och fakturaköp är att vid fakturabelåning är säljaren fortfarande formellt ansvarig för fakturan, och om kunden inte betalar är säljaren ansvarig för att betala fakturabeloppet till finansbolaget. Med det ansvaret medför fakturabelåning en högre kapitalrisk för säljaren.


Hur fungerar fakturaköp i praktiken?
Beroende på olika faktorer som säljarens kreditvärdighet, faktureringsbelopp och antalet fakturor får säljaren mellan 95-98 % av fakturabeloppet inom 24 till 48 timmar efter att finansbolaget har godkänt fakturaköpet. Finansbolaget sköter all hantering så som utskick, påminnelser och inkassokrav rörande fakturorna. Om köpet är med eller utan regress avgör om finansbolaget tar på sig ansvaret om kunden inte betalar.

Fakturaköp